احمد ربیعی رودسری

وب سایت شخصی

شعر

درک

  در ابتدای درک دردآلودِ هستی‌ام تا من شروع شوم، فاجعه خوابش نمی‌برد ای وای کزین هستی، جان به در نمی‌برم...