احمد ربیعی رودسری

وب سایت شخصی

شخصی سازی ویجت‌های داشبورد وردپرس

حذف ویجت‌های غیرضروری وردپرس

هنگام ورود به داشبورد وردپرس، چندین ابزارک (ویجت) مانند یک نگاه، آمار سایت، پیش نویس سریع و اخبار وردپرس را ملاحظه می‌کنید. بسیاری از این ویجت‌ها توسط وردپرس اضافه می‌شوند، اما از آن‌جا که برخی از تم‌ها و پلاگین‌ها ویجت‌های خود را به داشبورد اضافه می‌کنند، تعداد ویجت‌های نمایش داده شده می‌تواند بسته به تم و پلاگین‌های شما کم یا زیاد باشند.

ممکن است برخی از این ویجت‌ها مفید باشند، اما آیا راضی هستید مشتریانِ طراحی وب‌سایت شما، نیز همه را ببیند؟

شما می‌توانید به راحتی بسیاری از ویجت‌های داشبورد را با استفاده از چند خط کد از بین ببرید:

</pre>
// Remove dashboard widgets

function remove_dashboard_meta() {

if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) {

remove_meta_box( 'dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_plugins', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_primary', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_secondary', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side' );

remove_meta_box( 'dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'side' );

remove_meta_box( 'dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_right_now', 'dashboard', 'normal' );

remove_meta_box( 'dashboard_activity', 'dashboard', 'normal');

}

}

add_action( 'admin_init', 'remove_dashboard_meta' );
<pre>

کد بالا را در functions.php کپی نمایید. با کد بالا تمامی کاربران با دسترسی کمتر از ادمین ویجت‌ها را نمی‌توانند مشاهده نمایند.

برای این‌که ادمین هم امکان مشاهده ویجت‌ها را نداشته باشد دستور if زیر را از قطعه کد بالا حذف می‌کنیم:

if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) )

برای حذف هر ویجت دیگر، کافیست  ‘dashboard_quick_press’، ‘ dashboard و ‘side’ را با هر نوع ویجت متناوب دیگری جایگزین نمائید. برخی از ویجت‌های استاندارد عبارتند از:

  • dashboard_incoming_links
  • dashboard_plugins
  • dashboard_primary
  • dashboard_secondary
  • dashboard_quick_press
  • dashboard_recent_drafts
  • dashboard_recent_comments
  • dashboard_right_now
  • dashboard_activity

اما ممکن است یک سری از ویجت‌ها توسط تم و یا پلاگین‌هایی به داشبورد اضافه شده باشند. برای پیدا کردن شناسه آن‌ها می‌توان از inspect مرورگر استفاده کرد. ( inspect بخشی از ابزارهای توسعه د

هنده وب است و جهت استفاده می‌بایست بر روی قسمت مورد نظر راس

ت کلیک و “inspect” را انتخاب نمایید.)

افزودن ویجت به داشبورد وردپرس

برای اضافه کردن ویجت‌های سفارشی خودمان با مطالب دلخواه، به داشبورد کد زیر را به functions.php اضافه می‌کنیم:

</pre>
/**

* Add a widget to the dashboard.

*

* This function is hooked into the 'wp_dashboard_setup' action below.

*/

function <a href="http://www.wpexplorer.com/customize-wordpress-admin-dashboard/">wpexplorer</a>_add_dashboard_widgets() {

wp_add_dashboard_widget(

'<a href="http://www.wpexplorer.com/customize-wordpress-admin-dashboard/">wpexplorer</a>_dashboard_widget', // Widget slug.

'My Custom Dashboard Widget', // Title.

'<a href="http://www.wpexplorer.com/customize-wordpress-admin-dashboard/">wpexplorer</a>_dashboard_widget_function' // Display function.

);

}

add_action( 'wp_dashboard_setup', '<a href="http://www.wpexplorer.com/customize-wordpress-admin-dashboard/">wpexplorer</a>_add_dashboard_widgets' );

 

/**

* Create the function to output the contents of your Dashboard Widget.

*/

function <a href="http://www.wpexplorer.com/customize-wordpress-admin-dashboard/">wpexplorer</a>_dashboard_widget_function() {

echo "Hello there, I'm a great Dashboard Widget. Edit me!";

}
<pre>

 

البته، شما می توانید با توجه به نیازهای خود، کد بالا را ویرایش نمایید

echo "Hello there, I'm a great dashboard Widget. Edit me!";

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

خبرنامه سایت

جهت ایجاد ارتباط با شما و ارسال آخرین اخبار وب سایت در این قسمت ثبت نام نمائید.
Designed by A.Rabiey.R©