احمد ربیعی رودسری

وب سایت شخصی

مراحل ثبت نام قانون تعیین تکلیف

مرحله اول:  اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها :

مدارک مورد نیاز :

الف_ در املاک قولنامه‌ای :

 1.  کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه ).
 2. قولنامه یا قولنامه هایی که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد

ب – در املاک دارای سند مشاعی :

 1. سند مشاعی متقاضی
 2. در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه‌های مربوطه.

مرحله دوم : تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه به آن:

 1. متقاضی می‌بایست نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند .
 2. پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از سوی مهندس نقشه بردار تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد . ( البته الزامی نیست.)

مرحله سوم : فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حد اکثر حجم ۱۵۰ کیلوبایت.

 1. اصل و کپی برابر با اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 2. کپی برابر با اصل از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای )
 3. اصل و کپی برابر با اصل تمامی قولنامه‌های  استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد.( در اسناد قولنامه‌ای)
 4. در اسناد مشاعی کپی برابر با اصل کلیه صفحات سند مالکیت  به نام متقاضی.
 5. نقشه ملک با مختصات UTM.
 6. فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel  مربوطه.( الزام به ارسال این فایل لغو شد.)
 7. فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزرا ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی. ( نیاز به اسکن ندارد) و یا پرداخت آنلاین در وب‌سایت.

مرحله چهارم  : تکمیل فرم درخواست پذیرش(فرم اولیه) در سامانهsabtemelk.ir و دریافت شماره ورود به سامانه.

مرحه پنجم: ارسال مدارک به واحد ثبتی

پس از تکمیل درخواست پرینتی از آن تهیه و با مدارکی که در مرحله سوم ذکر شده، از طریق پست سفارشی، به واحد ثبتی ارسال و کد رهگیری ۲۰ رقمی از دفتر پستی دریافت می‌نمایید.

مرحله ششم: مرحله هفتم : ورود مجدد به سامانه ( با استفاده از شماره ورود و کد ملی ) و وارد کردن شماره رهیگری ۲۰ رقمی دریافتی از دفتر پستی و دریافت شماره پرونده.

مطالب مرتبط

خبرنامه سایت

جهت ایجاد ارتباط با شما و ارسال آخرین اخبار وب سایت در این قسمت ثبت نام نمائید.
Designed by A.Rabiey.R©